Ostatnia aktualizacja: 23.04.2015

Strona główna » Konwertery sygnałów USB, RS... w tym ANALOG↔MODBUS » Konwertery transmisji cyfrowej na sygnały analogowe:

Konwertery transmisji cyfrowej na sygnały analogowe


Wybierz produkt:

AS 701 Konwerter-multiplexer RS485 MODBUS RTU
na 8 wyjść analogowych
Wejście:
 • RS485 MODBUS RTU;
 • max prędkość transmisji 19 200 bitów/s.
Wyjścia:
 • 8 wyjść analogowych: 0/4÷20mA;
 • wspólna masa dla 8 wyjść (zacisk "-").
Zespół wyjść analogowych, wejście RS485 i zasilanie wzajemnie odseparowane 1 kV.
Zasilanie: 24Vdc.
Cena netto: Obudowa listwowa
800 PLN

AS 703 Konwerter-separator sygnałów analogowych lub dwustanowych na transmisję RS485 MODBUS RTU
Wejścia lub wyjścia obiektowe z separacją galwaniczną.
RS485 MODBUS RTU-SLAVE, 300 ÷ 115 200b/sek.
Wejścia/wyjścia: 8 zespołów wzajemnie odseparowanych galwanicznie.
W ramach jednego zespołu można zrealizować:
 • Wejście analogowe uniwersalne: napięcie 0÷10V, prąd 0/4÷20mA, pętla 4÷20mA z zasilaniem 24Vdc.
 • Wejście Pt100, 3 lub 4-ro przewodowe.
 • Dwa wejścia analogowe bez separacji.
 • Jedno wyjście analogowe bez separacji.
 • Dwa wyjścia binarne odseparowane.
 • Trzy wyjścia binarne bez separacji.
 • Dwa wejścia binarne odseparowane.
 • Trzy wejścia binarne bez separacji.
Przy ośmiu zespołach mogą wystąpić maksymalnie cztery różne zestawy funkcji wejść/wyjść. Zawsze dwa zespoły muszą mieć te same funkcje.
Klasa: przetwarzanie analogowe 0,1%.
Separacja galwaniczna: wzajemnie od siebie zespoły wejść/wyjść, port RS485 i zasilanie.
Napięcie próby izolacji: 1 kV.
Zasilanie: 24Vdc.
Cena netto: Obudowa listwowa
960 PLN za 8 odseparowanych, analogowych wejść/wyjść.
1060 PLN za 24 tory binarne bez separacji lub 16 odseparowanych.

S2B-MOD Separator-translator RS485 MODBUS RTU na dwa wyjścia analogowe
Translacja wartości cyfrowej (wpisywana w rejestr) na dwa wzajemnie odseparowane wyjścia analogowe prądowe lub napięciowe.
Wejście:
 • RS485 MODBUS RTU, 50 ÷ 115200 bodów,
 • możliwość podłączenia do 254 urządzeń w sieci.
Wyjście:
 • 2 niezależne wyjścia standardu (0 ÷ 21 mA, 0 ÷ 11 V),
 • wybór przez użytkownika podczas konfiguracji,
 • klasa 0,1%.
Funkcja MODBUS RTU SLAVE:
 • konwersja wartości rejestru na standard analogowy,
 • alarmowanie zaniku transmisji/zasilania,
 • odtwarzanie ostatniej nastawy po starcie,
 • pełna realizacja standardu.
Funkcja MODBUS RTU MASTER:
 • zmiana standardu sygnału analogowego,
 • retransmisja z urządzeń LABOR-ASTER,
 • retransmisja i przeskalowanie dowolnego rejestru,
 • alarmowanie zaniku komunikacji/zasilania,
 • odtwarzanie ostatniej nastawy po starcie.
Separacja:
 • pełna pomiędzy interfejsem RS485, wyjściami analogowymi i zasilaniem.
Zasilanie: 24Vdc.
Cena netto: Obudowa listwowa
390 PLN