Ostatnia aktualizacja: 07.08.2017

Strona główna » Konwertery sygnałów USB, RS... w tym ANALOG↔MODBUS » Konwertery transmisji cyfrowej na sygnały analogowe:

Konwertery transmisji cyfrowej na sygnały analogowe


Wybierz produkt:

AS 701 Konwerter-multiplexer RS485 MODBUS RTU
na 8 wyjść analogowych
Zespół wyjść analogowych, wejście RS485 i zasilanie wzajemnie odseparowane 1 kV.
Wejście:
 • RS485 MODBUS RTU;
 • max prędkość transmisji 19 200 bitów/s.
Wyjścia:
 • 8 wyjść analogowych: 0/4÷20mA;
 • wspólna masa dla 8 wyjść (zacisk "-").
Zasilanie: 24VDC.
Cena netto: Obudowa listwowa
800 PLN

AS 703 Konwerter-separator sygnałów analogowych lub dwustanowych na transmisję RS485 MODBUS RTU
Obwody wejść, wyjść i zasilania wzajemnie odseparowane.
Klasa: przetwarzanie analogowe 0,1%.
Wejścia/wyjścia:
 • rożne możliwości - szczegóły w karcie katalogowej.
Zasilanie: 24VDC.
Cena netto: Obudowa listwowa
960 PLN dla 8 analogowych odseparowanych wejść/wyjść.
1060 PLN dla 24 kanałów bez separacji lub 16 odseparowanych.

S2B-MOD Separator-translator RS485 MODBUS RTU na dwa wyjścia analogowe
Translacja wartości cyfrowej (wpisywana w rejestr) na dwa wzajemnie odseparowane wyjścia analogowe prądowe lub napięciowe.
Wejście:
 • RS485 MODBUS RTU, 50 ÷ 115200 bodów,
 • możliwość podłączenia do 254 urządzeń w sieci.
Wyjście:
 • 2 niezależne wyjścia standardu (0÷21mA, 0÷11V),
 • wybór przez użytkownika podczas konfiguracji,
 • klasa 0,1%.
Funkcja MODBUS RTU SLAVE:
 • konwersja wartości rejestru na standard analogowy,
 • alarmowanie zaniku transmisji/zasilania,
 • odtwarzanie ostatniej nastawy po starcie,
 • pełna realizacja standardu.
Funkcja MODBUS RTU MASTER:
 • zmiana standardu sygnału analogowego,
 • retransmisja z urządzeń LABOR-ASTER,
 • retransmisja i przeskalowanie dowolnego rejestru,
 • alarmowanie zaniku komunikacji/zasilania,
 • odtwarzanie ostatniej nastawy po starcie.
Separacja:
 • pełna pomiędzy interfejsem RS485, wyjściami analogowymi i zasilaniem.
Zasilanie: 24VDC.
Cena netto: Obudowa listwowa
390 PLN