Ostatnia aktualizacja: 07.08.2017

Strona główna » Przetworniki iskrobezpieczne:

Przetworniki iskrobezpieczne

Dla przetworników grupy S2Ex-TP, S2Ex-R, S2Ex-U, S2Ex-F:
Urządzenie towarzyszące z obwodami iskrobezpiecznymi oznaczonymi:

  • I (M1) [Ex ia] I, praca ciągła z obiektami w atmosferze zagrożonej grupy I.
  • II (1) G [Ex ia] IIC, praca ciągła z obiektami w strefie 0, 1, 2.
  • II (1) D [Ex ia] IIIC, praca ciągła z obiektami w strefie 20, 21, 22.

Wszystkie obwody nieiskrobezpieczne mogą współpracować z urządzeniami zasilanymi napięciem Umax=253V np. z sieci energetycznej.
Przeznaczone są do stosowania poza strefą zagrożoną wybuchem lub w strefie zagrożonej wewnątrz osłony ognioszczelnej. Temperatura pracy -30 ÷ +70°C.

Dla przetworników grupy S3Ex-R, S3Ex-U:
I(M1) [Ex ia] I, praca ciągła z obiektami w atmosferze zagrożonej grupy I.
II (1) G [Ex ia] IIC, praca ciągła z obiektami w strefie 0, 1, 2.
II (1) D [Ex iaD] 20, praca ciągła z obiektami w strefie 20, 21, 22.
Wszystkie obwody nieiskrobezpieczne mogą współpracować z urządzeniami zasilanymi napięciem Umax=253V np. z sieci energetycznej.
Przeznaczone są do stosowania poza strefą zagrożoną wybuchem lub w strefie zagrożonej wewnątrz osłony ognioszczelnej. Temperatura pracy -25 ÷ +70°C.

Wybierz produkt:

S2Ex-TP Bariera iskrobezpieczna Ex Atex, programowalny przetwornik temperatury
Obwód wejściowy iskrobezpieczny: czujnik Pt100, Ni100.
Klient programowo wybiera rodzaj czujnika i zakres mierzonej temperatury.
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej:
I (M1) [Ex ia] I
II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) D [Ex ia] IIIC
Wyjście nieiskrobezpieczne: dowolny standard.
Zasilanie: 20÷28,5 VDC/70mA.
Cena netto: Obudowa listwowa
499 PLN

S2Ex-R Bariera iskrobezpieczna Ex Atex, przetwornik temperatury
Obwód wejściowy iskrobezpieczny: czujnik Pt100, Pt 500, Pt1000, czujniki Ni i Cu oraz potencjometr.
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej:
I (M1) [Ex ia] I
II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) D [Ex ia] IIIC
Wyjście nieiskrobezpieczne: dowolny standard.
Zasilanie: 20÷28,5 VDC/70mA.
Cena netto: Obudowa listwowa
489 PLN

S2Ex-U Bariera iskrobezpieczna Ex Atex, przetwornik temperatury termopar
Obwód wejściowy iskrobezpieczny: napięcie DC w zakresie 0÷30V, prąd DC w zakresie 0÷100mA, dowolna termopara do pomiaru temperatury z kompensacją zimnych końców i linearyzacją.
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej:
I (M1) [Ex ia] I
II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) D [Ex ia] IIIC
Wyjście nieiskrobezpieczne: dowolny standard.
Zasilanie: 20÷28,5 VDC/70mA.
Cena netto: Obudowa listwowa
473 PLN

S2Ex-F Bariera iskrobezpieczna Ex Atex, przetwornik częstotliwości
Obwód wejściowy iskrobezpieczny: częstotliwość napięciowego lub prądowego sygnału zmiennego.
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej:
I (M1) [Ex ia] I
II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) D [Ex ia] IIIC
Wyjście nieiskrobezpieczne: dowolny standard analogowy proporcjonalny do częstotliwości wejściowej lub odwzorowanie dwustanowego sygnału wejściowego.
Zasilanie: 20÷28,5 VDC/70mA.
Informacja o opcjach zastosowań - patrz zastosowania

Cena netto: Obudowa listwowa
473 PLN

S3Ex-R Bariera iskrobezpieczna Ex Atex, przetwornik temperatury dwuprzewodowy 4...20mA
Dwuprzewodowy przetwornik rezystancji z separacją.
Obwód wejściowy iskrobezpieczny z oznaczeniem
I(M1) [Ex ia] I
II(1) G [Ex ia] IIC, II (1) D [Ex ia] IIIC
II 3G Ex nA II T4
Wejście: czujnik Pt100, Pt500, Pt1000, Czujniki Ni i Cu oraz potencjometr.
Wyjście: sterowanie pętlą prądowa 4÷20mA.
Cena netto: Obudowa listwowa
489 PLN

S3Ex-U Bariera iskrobezpieczna Ex Atex, przetwornik temperatury termopar dwuprzewodowy 4...20mA
Dwuprzewodowy przetwornik napięcia z separacją.
Obwód wejściowy iskrobezpieczny.
Wejście: napięcie DC w zakresie 0÷20V; prąd DC w zakresie 0÷10mA, dowolna termopara do pomiaru temperatury z kompensacją zimnych końców i linearyzacją.
Wyjście: sterowanie pętlą prądową 4÷20mA.
Cena netto: Obudowa listwowa
473 PLN

DEx-C Bariera iskrobezpieczna, przetwornik pojemności dwuprzewodowy 4...20mA
Dwuprzewodowy przetwornik pojemności.
Przetwornik iskrobezpieczny do montażu w strefie zagrożonej.
Cecha: EEx ia IIC T6
Wejście: pojemność: 0÷500nF.
Wyjście: sterowanie pętlą prądową 4÷20mA.
Cena netto: Obudowa naścienna
790 PLN